384. Bogoslužje čini Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe.

PAŠIĆ ( HUSO ) SADIK