8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

BUREKOVIĆ ( ROĐ. SALČINOVIĆ ) ŠEVALA