240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

FEJZIĆ (ADEM) JUSUF