605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Džemat ima oko 600 domaćinstava. Glavnu džamiju sagradio je Šaban Ahmed ef. pa se ona zvanično zove po ovom vakifu. Novu potkupolnu džamiju otvorio je Fadil Akšamović 4. septembra 1988. godine u prisustvu reisu-l-uleme Mujića. Levhe u džamiji uradio je prof. Ešref ef. Kovačević. Danas se uz džamiju nalaze tri abdesthane, gasulhana i biblioteka IZ.

U Atik-mahali se nalazi najstarija džamija na području Medžlisa (Atik, Srednja ili Djevojačka) koju je 1551. godine izgradio Mustafa Hidri. Na ulazu u džamiju nalazi se tarih koji je pisao šejh Abdurrahman Sirri prilikom njezine obnove 1820. godine. U ovoj se džamiji čuva i Kur-an pisan prije 273 godine u kasabi Fojnica. Prepisivač je Ibrahim b. Salih b. Mahmud. Aktuelni imam je Ahmed ef. Vuković.

Dosadašnji imami bili su: šejh Mustafa ef. Čolić, Ibrahim ef. Kršić, Sejfo ef. Hodžić, hfz. Ramiz ef. Pašić, Mensur ef. Pašalić, te sadašnji imam h. Edin ef. Rojo. Vakufsku imovinu ovog džemata čine: dvije džamije, imamska kuća, imamska kuća sa poslovnim prostorijama IZ. Značajni alimi iz ovoga džemata su: Muftija Husni ef. Numanagić, muallim ef. Borić, Džemil f. Numanagić, hfz. Muhamed ef. Gačo.

Džematski odbor čine: Rojo ef. Edin, Aletić Senad, Drinić Midhat, Tutnjević Fuad, Ahmetović Asim, Šarac Jusuf i Bašić Maid.

Džematu Dusina pripadaju: Lužine, Božići, Djedov Do, Hotigošće. Džemat se nalazi 13 km jugozapadno od Fojnice u pravcu Konjica. Džemat broji 160 domaćinstava i ima džamiju. Prema predanju prvi put je sagrađena u 17. stoljeću. U zaseoku Lužine džamija je srušena 1993. godine, a kilometar dalje od nje sagrađena je nova džamija kao i novi mesdžid u Božićima, koji je također srušen 1993. godine. Dosadažnji imami, hatibi i muallimi bili su: Adem ef. Salčinović, Mustafa ef. Salčinović, Alija ef. Mujagić, Ibrahim ef. Kobilica, Ragib ef. Hasić, Kasim ef. Kršić, Enver ef. Pašalić, Abdulah ef. Šemić, Izet ef. Bukvić, Edin ef. Rojo, a aktuelni imam je Mustafa ef. Huskić.

Vakufsku imovinu džemata čine: dvije džamije, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane i mezarje. U džematu se redovno klanja pet dnevnih namaza, kao i džuma-namaz, a mektepska nastava se održava pet dana u sedmici.

Vakifi u džematu su: Ibrahim Fejzić(uvakufio lokaciju za harem), Fehima Fejzić (uvakufila lokaciju za harem), Vehbija i Šehida Durić (uvakufili njivu Rubenjača), Hazim Salčinović (uvakufio dio lokacije za mekteb), Ibrahim Durić, Mujo Durić, Fatima Durić, Hamdo Durić i Zineta Smaka (uvakufila njivu Diljka kao lokaciju za džamiju u Lužinama.

Džematski odbor čine: Huskić ef. Mustafa, Akšamović Emir, Salčinović Rešad, Karić Nasir, i Fejzić Adis. .

Džematu pripada zaselak Bježanija. Džemat broji 333 domaćinstva i ima džamiju, prvi put sagrađenu 1682. godine. Dosadašnji imami, hatibi i muallimi su: hfz. Muhamed ef. Gačo, Ibrahim ef. Kršić, Ferid ef. Huseinbašić, Mensur ef. Pašalić i aktuelni imam Abdulah ef. Šemić.

U džematu je svojevremeno djelovao poznati alim i kadija hfz. Muhamed ef. Gačo. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, mesdžid i gasulhana. U džematskoj džamiji redovno se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se tri dana u sedmici.

U džematu se tradicionalno uči i omladinski mevlud povodom mubarek noći Lejle-i-Miradž.

Vakif u džematu je Fatima Numanagić, koja je uvakufila kuću. Uvakufljena kuća prodata je 1984. godine te su ta sredstva uložena u izgradnju džamije.

Džematski odbor čine: Šemić ef. Abdulah, Klisura Suvad, Softić Munir, Manov Fadil, Klisura Nijaz, Bunić Nedžad i Klisura Kemal.

Dženatu pripadaju sela: Ostružnica Polje, Grabovik, Voljevac, Ormanov Potok i Nadbare. Džemat Ostružnica nalazi se tri kilometra od Fojnice na lokalnom putu Fojnica - Kiseljak. Džemat broji 406 domaćinstava i ima džamiju, prvi put sagrađenu u 17. stoljeću, a drugi put 1972. godine.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi džemata bili su: Ibrahim ef. Kršić (Osmanov), Ibrahim ef. Kršić (Ibrahimov), Hasan ef. Kunić, Adem ef. Kršić, Mustafa ef. Čolić, Asim ef. Mujić, Kasim ef. Kršić i aktuelni imam Enver ef. Beganović.

U džematu Ostružnica rođen je šejh h. Halid ef. Salihagić.

Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, pet mesdžida, imamska kuća, dvije gasulhane, njiva i deset mezarja. U džematskoj džamiji redovno se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se dva dana u džamiji i dva dana u mesdžidima.

Vakifi u džematu su: Ibrahim Meša - uvakufio lokaciju za mesdžid u Graboviku, Behaija i Jusuf Huseinbašić - uvakufili lokaciju za mesdžid u Voljevcu, i Mujo Ramić - uvakufio lokaciju za mesdžid u Ormanovom Potoku.

Džematski odbor čine: Beganović ef. Enver, Kršić Mustafa, Karalija Refik, Ramić Merfid, Karić Adis, Merdžanić Safet i Kršić Mujo. .

Džematu pripadaju sela: Pločari Polje, Šćitovo Polje, Oglavak i Smajlovići. Džemat Pločari Polje se nalazi devet kilometara od Fojnice prema Kiseljaku. Džemat broji 290 domaćinstava i ima džamiju sagrađenu 1963. godine. Džamija je porušena u ratu 1994. godine, ali je obnovljena i svečano otvorena 1998. godine.

Imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: Ibrahim ef. Selimović, Jusuf ef. Hurem i aktuelni imam Ćamil ef. Hajdarević. Značajni alimi džemata su: šejh Abdurrahman Sirri, dr. Šakir ef. Sikirić, Behauddin ef. Sikirić i Jusuf ef. Hurem.

Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane, 10 njiva i 13 mezarja. U džematskoj džamiji redovno se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se u džamiji dva dana i u mektebu dva dana.

Vakifi u džematu su: Behauddin ef. Sikirić, h. Salih Zečević, Adem Selimović, Ibrahim Imamović, Hamdo Mukača, Omer Mukača i Alija Mukača.

U džematu postoji tekija nakšibendijskog tarikata pod ingerencijom porodice Sikirić i nalazi se na Oglavku. Tekija povremeno djeluje u okviru džemata.

Džematski odbor čine: Hajdarević ef. Ćamil, Mukača Haris, Turčinović Ibrahim, Mukača Samir, Hodžić Miralem, Selimović Amir i Mehić Seid. .

Džematu pripadaju sela: Turkovići, Barakovići, Bare, Obojak, Merdžanići, Klisura, Merdžanići i Tovarište. Džemat Prokos nalazi se deset kilometara sjeverozapadno u pravcu Prokoškog jezera. Džemat broji 310 domaćinstava i ima džamiju, prvi put sagrađenu1949/50. godine.

U džematu su djelovali sljedeći imami, hatibi i muallimi: Mustafa ef. Sutjeska, hfz. Zilko ef. Žolja, Mustafa ef. Halilović, Uzeir ef. Pašić, Ramo ef. Brkanović, Amir ef. Mukača, Enver ef. Beganović, Ševal ef. Delić, Alija ef. Mujagić, Akif ef. Hadžić, Rešad ef. Đozić, Nevres ef. Softić, Vahid ef. Muratbegović, Ahmed ef. Horić i aktuelni imam Senahid ef. Mihaljević. U džematu je djelovao kaligraf hfz. Zilko Žolja. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, četiri mesdžida, imamska kuća, dvije gasulhane, sedam njiva i osam mezarja. U džematu se redovno klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava se održava četiri dandad u sedmici. Vakifi u džematu su Salih Softić, Osman Makelja, Munib Huskić, Muharem Bureković, Refik Bureković, Alija Pugonja, Salih Polutan, Fatima Polutan i Džemil Polutan.

Džematski odbor čine: Mihaljević ef. Senahid, Bureković Salih, Merdžanić Uzejr, Klisura Hasib, Sulejmanović Mušan, Klisura Mušan i Merdžanić Rifet.

Džematu pripadaju sela Bašići i Varke. Džemat Ragale nalazi se tri kilometra od Fojnice u pravcu Prokoškog jezera. Džemat broji 100 domaćinstava i ima džamiju sagrađenu 1999. godine. Aktuelni imam, hatib i muallim u džematu je Aziz ef. Zulum. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, mesdžid, gasulhana i mezarje. U džematu se u džamiji klanja jacija namaz i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se dva puta sedmično u džamiji. Vakif u džematu je r. Mehmed Softić, koji je uvakufio lokaciju za džamiju.

Džematski odbor čine: Zulum ef. Aziz, Amir Omerčević, Hamdo Omerčević, Pugonja Irfan i Mehić Alija.

Džemat Rizvići je udaljen 20 km od Fojnice. Pripadaju mu sela: Rizvići, Botun i Podstjena. Džemat broji 118 domaćinstava. Džamija džemata Rizvići svečano je otvorena 2008. godine. Imam, hatib i muallim u džematu bio je Sakib ef. Rizvić, a aktuelni imam, hatib i muallim je Amil ef. Šehović. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, tri mekteba, dvije gasulhane, jedna njiva i tri mezarja. U džamiji se redovno klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava se održava četiri dana na tri punkta. Vakifi u džematu su: Rizvić Šemsa, Huskić Ahmet i Huskić Enes. Rizvići su rodno mjesto hadži Ramiz ef. Pašića, kome pripadaju velike zasluge za izgradnju džematske džamije.

Džematski odbor čine: Rizvić Mirhat, Rizvić Esmin, Aletić Fuad i Hodžić Muzafer. .

Džematu pripadaju sela: Živčići, Vukeljići, Kozica, Majdan i Dragačići. Džemat Živčići nalazi se 17 km sjevero-istočno od Fojnice. Džemat broji 80 domaćinstava i ima džamiju prvi put sagrađenu za vrijeme šejha Husein-babe Zukića 1780. godine. Na temeljima stare džamije novu džamiju izgradio je i svečano otvorio 9. septembra 2007. godine h. Hamdo Ibreljić sa svojom porodicom. Imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: šejh Husein-baba Zukić, Muhamed h. Mejli, šejh Abulatif ef. Hadžimejlić, hfz. Kjazim ef. Hadžimejlić, Muhamed ef. Hadžimejlić, Behauddin ef. Hadžimejlić, Akif ef. Hadžić, Enver ef. Beganović, hfz. Salem ef. Aletić, Špend ef. Hulaj, hfz. Mersed ef. Nuhanović, Ihsan ef. Hadžimejlić i aktuelni imam Mahmut ef. Ibreljić. Značajni alimi džemata su: šejh Husein-baba Zukić i hfz. Kjazim ef. Hadžimejlić. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, tekija, tri mesdžida, imamska kuća, dvije gasulhane, osam mezarja i tri njive. U džamiji se redovno klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se u džamiji i tekiji dva puta sedmično. Tradicionalni godišnji mevlud uči se u augustu u tekiji u Vukeljićima. Vakifi džemata su: šejh Husein-baba Zukić, Ahmed Buljina i h. Hamdo Ibreljić. U džematu, u okviru IZ, djeluje tekija nakšibendijskog tarikata kojom rukovodi šejh Husein ef. Hadžimejlić.

Džematski odbor čine: Ibreljić ef. Mahmut, Ibreljić Redžib, Hadžimejlić Muhjudin, Ibreljić Fikret i Šehović Kasim. .