59. Najbrižniji čovjek je vjernik koji se istovremeno brine o ovosvjetskim i onosvjetskim poslovima.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)