248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL