298. Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladića koji obuzdava svoje strasti i ne predaje se požudama.

HASANAGIĆ ( AHMED ) TAIB