384. Bogoslužje čini Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe.

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA