22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Crnalić (rođ. Botonjić) Šehra