921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

ZEČEVIĆ (HADŽI JUSUFA) VEJSIL