947. Ko je žurio, pogriješio je.

PROZO ( ROĐ. SALDUMOVIĆ ) DELVETA