14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

HODŽIĆ (AVDO) HADŽI IBRAHIM