921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

SOFTIĆ (PAŠIĆ) ZAHIDA