947. Ko je žurio, pogriješio je.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA