1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

Behrić (hadži Osmana) hadži Vahid