1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

" U POTRAZI ZA ISTINOM O SEBI "