384. Bogoslužje čini Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe.

MEVLUD NA PROKOŠKOM JEZERU 2018.