481. Obaveze vjernika prema komšiji su: ako se komšija razboli, da ga obiđe; kad umre, da se pomoli za njega i da ga isprati do groblja; ako komšija zatraži pomoć, da mu pomogne; ako komšiju pritisne kakva bijeda ili ga zadesi kakva sramota, da ga zaštiti i tu sramotu pokrije; ako je kod komšije kakvo veselje ili praznik, da ode i da mu čestita; ako komšiju kakva nesreća zadesi, (npr. smrtni slučaj u porodici), da mu izrazi saučešće i da učestvuje u njegovom bolu; da svoju kuću ne podiže iznad njegove, kako mu ne bi zaklonio sunce i vjetar (čist zrak i vidik); i da ga ne uznemirava mirisom od kuhane hrane (osobiti ako je komšija siromah), a da mu nešto od te hrane ne odnese i ne pošalje.

DŽEMATSKI ODBOR ČARŠIJSKE DŽAMIJE U PROSTORIJAMA ILMIJJE

Delegacija Džematskog odbora Čaršijske džamije je nedavno posjetila prostorije Udruženja ilmijje BiH gdje ih je srdačno dočekao Mensur ef. Pašalić, predsjednik Ilmijje i donedavni imam Čaršijske džamije. On ih je tom prilikom upoznao sa novim projektima Ilmijje, posebno naznačivši treći dokumentarni film Imami logoraši. Delegacija je nakon džuma namaza imala i susret sa g. Hasanom Džanom i njegovim saradnicima. U ovoj delegaciji bili su predsjednik Džematskog odbora Čaršijske džamije h. Taib Pamić, Turko Mensur i Tutnjević Fuad. U delegaciji je bio i hafiz Arif Kaya iz Turske.