22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

NAŠE DŽEMATLIJE..

Nekako poslije rata započelo se sa učenjem ženske mukabele u Srednjoj džamiji u Fojnici. Danas je ta mukabela mjesto gdje se hanume okupljaju, druže, uče Kur` an, ilahije, slušaju predavanja. Pored h. Habiba hanume Hadžimejlić, posebno mjesto na ovoj mukabeli zauzima i h. Zineta hanuma Hodžić. H. Zineta je rođena u Fojnici 1942. godine. U Fojnici živi čitav svoj život i zaista predstavlja jednu malu seharu mnogih dešavanja kojih se mi mladi danas i ne sjećamo.

H. Zineta je i hadž obavila 2009. godine. Kaže da je bilo i lijepih i teških vremena u ovoj našoj Fojnici. Najviše voli da se sjeća vremena u kojem je slušala mukabelu i predavanja kod hfz. Muhamed efendije Gače Kadije. " Govorio je divne vazove iz Kitaba, pričao lijepe hikaje, uz ramazan bi nakon sabaha učio Evradul fethijju. Organizovao je zajedničke sehure, " sa sjetom se sjeća h. Zineta hanuma. Ona kaže da je ulema danas jako obrazovana i da nam može puno toga reći. U mektebu je Zineta hanuma učila pred Mualim efendijom Borićem. Učilo se i po kućama zbog zabrana. H. Zineta se sjeća i šejh Ridvana čiji mezar se nalazi u Srednjem haremu uz Srednju džamiju. Kaže da je ovaj divni čovjek za Dan ašure volio organizovati kazan u kojem bi se kuhala ašura, dok bi se prouči mevlud. H. Zineta već godinama svakodnevno uči muhtar salavat koji je čula od hfz. Gače. Jako je interesantno njeno sjećanje na Dane Ajvatovice, kako su se oni nekada obilježavali u Fojnici. Oko 20. juna bi se žene okupile u Pavlovačkoj džamiji ujutru u 8 sati. Tu bi se ibadetilo, učilo, a nakon toga bi se išlo kod Mula hanume Kreso, gdje bi se uz razne jemeke družilo i sohbetilo. Nekada se u ramazanu sijelilo do sehura u "10001 noći ", igralo bi se kolo, pjevalo. Ovu legendarnu kahvanu je tada držao Čohadžić Našid. H. Zineta kaže da je Fojnica uvijek imala velikih alima, istinskih vizionara. Jedan od njih je svakako bio i Hak efendija Muderizović. Njena majka joj je pričala da bi Hak efendija dođi na sijelo, i obavezno bi na tom sijelu držao vaz. H. Zineta se sjeća jednog dijela iz tih vazova :" Teško vaktu kada se dunjaluk žicom opasa, kada se s kraja na kraj dunjaluka mogne vidjeti kko da jedno s drugim živi!" H. Zineta kaže da bi Hak efendija sve plači kad bi to kazuj. U razgovoru nam se pridružila i h. Dževahira Pubović koja ima samo riječi pohvale za h. Habiba hanumu Hadžimejlić, koja daje sve od sebe da bi ženska mukabela bila mjesto gdje naše hanume rado dođu. "Habiba hanuma nam klanja tespih namaz, namaz za oprost. Često se pitamo odakle joj tolika energija?" Dok je h. Zineta hanuma ulazila u Atik džamiju, kako bi proučila ko zna koju mukabelu u svom životu, pitam se :" Da li ćemo mi imati nešto lijepo reći svojim unucima?! U ramazanu smo. Do nas je.. Pokidajmo žice dunjaluka sa sebe, vratimo se Kur` anu i sunnetu."