413. Ko se iskreno pokaje i prođe grijeha, kao da ih nije ni činio (Allah će mu ih oprostiti). Onaj koji traži od Allaha oprosta za grijehe a i dalje ih čini, sličan je onom koji se poigrava sa svojim gospodarom.

AMINA BUHARALIJA, NOVI UČAČ KUR` ANA

Amina Buharalija je novi učač Kur` ana. Tim povodom njen dom su posjetili h. Taib Pamić predsjednik džematskog odbora džemata Čaršija, Ahmed ef. Vuković muallim i Ajdin ef. Behlil muallim za starije uzraste. Ahmed ef. Vuković je čestitao Amini i njenoj porodici, te je Amini poželio da Kur ` an bude njen žiivotni vodič. Također, uručen je Kur` an sa posvetom i kesa sa slatkišima.