431.Obrazujte se i stičite znanje, a sa znanjem stičite mirnoću i dostojanstvo. Osim toga, budite ponizni i pokorni onima od kojih znanje stičete.

AKIKE U DŽEMATU PROKOS

Proteklih mjesec dana Senahid ef. Mihaljević je obilazio porodice u svom džematu kod kojih se dogodio mubarek novorođenčeta. Svima je uručio Kur` an sa posvetom i hediju od 100 KM. Na ovim druženjima je isticao da je cilj ovih posjeta da se ukaže na važnost Kur` ana u životima naše djece.