309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Pašić (Salke) hadži Adem