22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Pašić (Salke) hadži Adem