248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Pašić (Salke) hadži Adem