924. Bolest je Allahov "bič" na zemlji, kojim on odgaja svoja stvorenja.

Pašić (Salke) hadži Adem