70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Mukača Fehima