22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Mujin (Omera) Nijazija