406. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači sija za stanovnike neba kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje.

Merdžanić (rođ. Softić) Safeta