921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Klisura (rođ. Brkić) Hajrija