22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Jasmina (Mehmeda) Kojčin