63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha