314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha