314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Hodžić (Salko) Sakib