70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Hodžić (Salko) Sakib