695. Čitati Kur'an s razmišljanjem bolje je nego čitati ga formalno (bez razmišljanja o porukama).

BEGANOVIĆ ( ROĐ. KRŠIĆ ) HADŽI HASIJA