240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Fejzić rođ Lipovac Zejna