240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Džafić (rođ. Šijak) Mulija