63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

Durić rođ. Košpo Sabiha