Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Durić rođ. Košpo Sabiha