248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina