310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina